توضیحات مدیرعامل در مورد گزارش حسابررسی سال 1397 که اطلاعات آن بصورت گزینه ای استفاده شده

Sorry you have no rights to view this entry!

۳ دیدگاه دربارهٔ «توضیحات مدیرعامل در مورد گزارش حسابررسی سال 1397 که اطلاعات آن بصورت گزینه ای استفاده شده»

  1. با سلام
    نظر به اینکه درسال ۹۷ داراییهای نصر ارزیابی مجدد شده وبر اساس گزارش حسابرس در مجمع ۹۷ برآورد ۳۷ میلیارد تومان بوده وپس از کسورات قانونی مانده ۲۱ میلیاردتومان قابلدتخصیص به صاحبان حقوق سهام میباشد لذا انتظارست ارزش به روز شده هر برگ سهم حدود ۲۰ میلیون تومان منظور گردد که بدلیل عدم این مبلغ وصرفا ۲میلیون سیصدتومان مورد تایید مجمع قرار نگرفت.

دیدگاه‌ خود را بیان کنید