۱ دیدگاه دربارهٔ «گزارش مدیر عامل برای سال 1396»

  1. مشروط شدن گزارش مالی سال ۹۶ در مجمع منوط به تجدید ارزش گذاری گردید وبا توجه به عدم فعالیت اقتصادی وشمول شرکتهای ورشکسته تعاونی نصر با بخشنامه دولتی توانست با تجدید ارزیابی از ورشکستگی نجات یابد ولی چرا هیات مدیره از بند تخفیف مالیات صفر در منظور کردن کل سرمایه در حساب برگ سهام اقدام نکردند که شاهد عدم تصویب آن در مجمع باشند!

دیدگاه‌ خود را بیان کنید